1883 - 1922

De aanloop

Een bijzonder priester was gestorven. Al een paar maanden na zijn dood in 1893 verscheen een levensbeschrijving van bijna 300 pagina’s!
In 1902 verscheen er in het Italiaans een ‘vita’. In Nederland werd de eerste levensbeschrijving twee jaar later uitgegeven. Het duurde nog enkele tientallen jaren voor een proces tot zaligverklaring werd opgestart. Toen dat in 1922 werd opgepakt, werden van vele mensen getuigenissen ontvangen.